Film/Serial

Filma nga vitet ’90-të që sot mund t’i shihni bashkë me fëmijët tuaj

Filma nga vitet ’90-të që sot mund t’i shihni bashkë me fëmijët tuaj (AB)

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

Ka një listë me filma që kanë zënë pjesën më të madhe të fëmijërisë sonë, por jo vetëm kaq. Mund t’i shohim sot dhe pas 100 vitesh me po të njëjtin interes dhe kënaqësi. Madje, ju sugjerojmë t’i shihni edhe me fëmijët (nëse keni) për ta ndjerë dyfish nostalgjinë dhe gëzimin e historive më poshtë:

1. “The Little Rascals”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

2. “My Girl”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

3. “Matilda”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

4. “10 Things I Hate About You”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

5. “Free Willy”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

6. “Dennis the Menace”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

7. “Life Is Beautiful”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

8. “Home Alone”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

9. “Titanic”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

10.”Forrest Gump”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

11. “Mrs. Doubtfire”

Filma nga vitet '90-të që sot mund t'i shihni bashkë me

Related